Романова Таміла Олександрівна: лікар загальної практики сімейної медицини, другої катерогії.

2004 р. закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа».

2009 р. атестувалась на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л.Шупика МОЗ України та отримала звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

2013 р. атестована при Головному управлінні охорони здоров’я КОДА та присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».

До 2014 р. працювала лікарем загальної практики – сімейної медицини в БЦРЛ.

З 2014 р. лікар загальної практики сімейної медицини КНП БМР «БМЦПМСД».